PKWiU – materiały budowlane

 

Materiały budowlane występujące na fakturach do odliczenia i nie podlegające odliczeniu 1 2 3 4    

Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych podlegających odliczeniu i niepodlegających odliczeniu, 1

 

Alfabetyczny wykaz materiałów

 

Wyszukiwanie kodów PKWiU do celów fiskalnych na podstawie słów zawartych w opisach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

Słownik branżowy. Ta unikalna baza wiedzy wyjaśni trudne i nieznane pojęcia.

 

http://www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl/obw_rozwiniete.pdf  - wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

 

System Informacji Budownictwa ATEST. Baza o wyrobach budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

 

 

Szukanie PKWiU:

1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU

  

2. Strona Min.Fin. http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=1&dzial=106&wysw=4&sub=sub10  Wchodzimy w „Informatory" oraz „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym" i „Sposób posługiwania się wykazem" i tam na dole otwieramy link (www.stat.gov.pl ) i dalej "Metainformacje" i "Klasyfikacje" i „PKWiU 2004” http://www.stat.gov.pl/wyszukiwarka/pkwiu_04/index.php

Wyszukiwarka towarów
1.
Wyszukiwarka materiałów budowlanych według frazy

2. Wyszukiwarka towarów według nazwy

3. Wyszukiwarka PKWiU

4. Wyszukiwarka PKWiU   

5. Wyszukiwarka PKWiU

6. US Gniezno – PKWiU materiały budowlane

7. Klasyfikacje PKWiU

8. Wyszukiwanie materiałów budowlanych po PKWiU

9. Wykaz materiałów budowlanych z PKWiU

Wykaz towarów, które przed 1 maja 2004 roku były objęte obniżką stawki VAT. 

Hurtownia narzędzi elektrycznych

Materiały budowlane – Internetowa Baza Cen Budowlanych 

Armatura, kabiny, wentylatory, instalacje, ceramika itp.

PKWiU ATLASU 

PKWiU przewodów, kabli ...

Informacje dotyczące zwrotów VAT za zakup materiałów budowlanych   

PKWiU materiałów budowlanych na które aprobaty wydaje METALPLAST w Poznaniu

Informacje na temat ulgi budowlanej - VZM

http://www.pit.pl/budowlana-vat/  

- Linki izb skarbowych

- Urząd Skarbowy w Bartoszycach

- Urząd Skarbowy w Elblągu

- Urząd Skarbowy w Jaworze

- Urząd Skarbowy w Gnieźnie

- Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.